Privacyverklaring
BusinessSteps 4 Ondernemers & Professionals

Om onze websitebezoekers duidelijk te maken hoe wij met hun gegevens omgaan, plaatsen wij onze afspraken hierover in de privacyverklaring. Hierin omschrijven wij wat wij met de verzamelde gegevens doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BusinessSteps 4 Ondernemers & Professionals kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BusinessSteps 4 Ondernemers & Professionals, Loopbaandiensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt. BusinessSteps kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw bedrijfsnaam
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– CV
– Getekende opdrachtbevestiging

WAAROM GEGEVENS NODIG ZIJN

BusinessSteps verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan BusinessSteps uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een dienstverlening.

HOE LANG BUSINESSSTEPS GEGEVENS BEWAART

BusinessSteps bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

BusinessSteps verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BusinessSteps worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BusinessSteps gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
BusinessSteps maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BusinessSteps bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BusinessSteps te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BusinessSteps heeft hier geen invloed op. BusinessSteps heeft Google geen toestemming gegeven om via BusinessSteps verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@businesssteps.nl BusinessSteps zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

BusinessSteps neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BusinessSteps maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BusinessSteps verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BusinessSteps op via info@businesssteps.nl

www.businesssteps.nl is een website van BusinessSteps 4 Ondernemers en Professionals.

BusinessSteps is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Sloep 230, 9732 CN te Groningen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37145119
Telefoon: 050-2043569
E-mailadres: info@businesssteps.nl